Masfjorden kommune Helse og omsorg

Vikariat

Reinhaldar

Masfjorden kommune har ledig

 • 100% vikariat som reinhaldar ved Masfjorden sjukeheim og Masfjorden bu- og aktivitetssenter frå snarast og fram til oktober 2022
 • 80% vikariat som reinhaldar ved Nordbygda skule, Nordbygda barnehage og Fensfjordbygg frå snarast og fram til februar 2022

 

Arbeidsoppgåver

 • dagleg reinhald i aktuelle bygg
 • vaskeriteneste sjukeheim
 • førefallande arbeid som vask av vindauge, boning av golv m.m.

Arbeidstid: Dagarbeid vekedagar. 

  

Våre ynskje om deg

 • det er ynskjeleg at du har fagbrev som reinhaldsoperatør, men det er ikkje eit krav
 • du er arbeidssam og fleksibel
 • du er samarbeidsvillig og kan finne gode løysingar
 • du har ei bevisst haldning til ergonomi for å førebyggje helseskadar og slitasje
 • du forstår og kan gjere seg forstått på norsk

 

Me kan tilby

 • varierte og interessante arbeidsoppgåver
 • kjekke kollegaer og eit godt arbeidsmiljø
 • oppdatert utstyr og hjelpemiddel i arbeidet
 • løn i samsvar med avtaleverket

 

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Vikariat

Heiltid/Deltid:

Heiltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

22.09.2021

Tiltreding:

01.10.2021

Arbeidsstad:

Masfjorden sjukeheim og andre kommunale bygg

Kontaktpersonar:

Fagleiar vaskeri og reinhald Heidi Kolle Andvik

mob: +47 97960215

Adresse:

Austfjordvegen 2724 5981 Masfjordnes

Kontorlokalisering